Άρθρα

Τεχνογραφήματα

Άρθρα που αφορούν σε:
τεχνικά θέματα υπολογιστών
και μηχανημάτων καθώς
και ζητήματα μουσικής τεχνολογίας
θα βρείτε στην ιστοσελίδα

“www.technographimata.gr”

Άρθρα

Οπτικές Ακροάσεις

Άρθρα που αφορούν σε:
παρουσίαση και
κριτική δίσκων
cd - dvd
και νέων παραγωγών
θα βρείτε στην ιστοσελίδα

“www.optikesakroaseis.gr”

eleni@skarkou.gr