Εργογραφία

Μουσική Δωματίου

Συμφωνικά - Ορχηστρικά

Φωνητικά

Ηλεκτρονική μουσική

Σόλο

Σκηνική μουσική

Μεικτά μέσα

Γραπτά κείμενα

Συλλογές

Οπτικοακουστικές

λεπτομέρειες έργων

“ Natura Sonoris ”
“ Fluxions ”
“ Κύκλωψ ”
“ Όσμωσις ”
“ Water gazers ”
“ Φαίδρος ”
“ Τα εν οίκω, εν δήμω ”
“ Commun ”
“ In Memoriam K.P.K ”
“ Παραλλαγές ”
“ Ανάδραση ”
“ Ιδιοστροφορμή στο Χωρόχρονο ”
“ Έλλειψη ”
eleni@skarkou.gr